# BD5: Hierarkiske stedsemneord i 662

Annonsert 2022-01-24
Planlagt iverksatt medio februar 2023
Iverksatt 2023-03-01

Nasjonalbiblioteket har besluttet at hierarkiske stedsemneord skal registreres i MARC-felt 662. I sammenheng med at vi begynner å registrere i 662 er vi også nødt til å oppdatere praksis for hvordan vi registrerer stedsemner i 651, da vår praksis med å registere stedsemner med hierarkisk struktur i 651 ikke er korrekt i henhold til MARC 21.

# 662 - Hierarkisk stedsemneord

Vi tar i bruk 662 med følgende delfelt:

 • $a - Land eller overordnet geografisk entitet (R)
 • $b - Fylke eller annen førsteordens administrativ inndeling (NR)
 • $c - Kommune eller annen andreordens administrativ inndeling (R)
 • $d - By eller tettsted (NR)
 • $f - Del/område i en by eller tettsted, f.eks. bydel, nabolag, park (R).
 • $g - Ikke-administrativ geografisk entitet, f.eks. elv, innsjø, øy, fjell (R)
 • $h - Utenomjordisk område 🪐 (R)
 • $0 - Identifikator for autoritetspost i Bibbi (R)
 • $1 - URI som identifiserer den beskrevne entiteten (fremtidig). (R)
 • $2 - Kilde/vokabularkode. Vi bruker «bibbi». (NR)
 • $8 - Feltlenke. Vi bruker dette for å koble 651 og 662. (R)

# Endringer i 651

Dagens praksis for geografiske emneord er å legge overordnet geografisk enhet i $a og geografiske underavdelinger i $z:

Initialization failed 

Dette er en videreføring av NORMARC-standarder og er dessverre ikke korrekt i henhold til MARC 21. Nasjonalbiblioteket har derfor pålagt oss å endre praksis her. Ny praksis blir å legge den geografiske enheten for emnet i $a, med den videre geografiske enheten tilføyd i parentese:

Initialization failed 

$z får nytt bruksområde; når et emne handler om to adskilte geografiske entiteter, for eksempel diplomatiske forhold mellom to land, brukes 651$a til den ene geografiske entiteten og 651$z til den andre:

Initialization failed 

Etter NORMARC-praksis ville USA blitt lagt i $x i dette eksemplet, siden $z ville ha innholdt underindelinger av Canada.

# Eksempler på ny praksis

Initialization failed 
Initialization failed 
Sist oppdatert: 4 måneder siden