# BD3: Foretrukket tittel (240/130) og søkeinnganger for verk og uttrykk (700)

Annonsert 2021-08-16
Planlagt iverksatt medio september 2021
Iverksatt 2021-09-21

Vi vil begynne å registrere informasjon om verk og uttrykk etter NB sine spesifikasjoner ("Veiledning til fullkatalogisering ved bruk av NB_Full bokmal, med RDA-referanser" Versjon 26.05.21, upublisert), som samsvarer med Bibsys-konsortiets anbefalinger for autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk (opens new window) (Oppdatert 2021-05-05). Dette fører til to endringer i MARC 21-postene vi sender ut:

  1. Vi har tidligere brukt felt 240 kun for å registrere originaltittel, men går nå over til å bruke dette for foretrukket tittel for verk eller uttrykk. Foretrukket tittel registreres uansett om dokumentet er oversatt fra et annet språk eller ei. Hvis dokumentet ikke har hovedansvarsgiver, registreres imidlertid foretrukket tittel i felt 130, ikke i 240.

  2. Vi begynner å registrere autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk i 700-innførsler for dokumenter som har hovedansvarshaver.

Under følger eksempler på hvordan vi vil registrere dette fremover. Se Bibsys-konsortiets anbefalinger (opens new window) for flere eksempler.

# Eksempel 1: Ikke-oversatt manifestasjon, med hovedansvarshaver

Når et dokument har hovedansvarshaver (100-innførsel), registreres foretrukket tittel for verket i 240. Posten får også en autorisert søkeinngang for verket i 700:

Initialization failed 

Tidligere ville denne posten ikke fått 240-innførsel, fordi det ikke er en oversettelse.

Merk at ID-en i 700 $0 viser til personen, ikke til verket.

# Eksempel 2: Oversatt manifestasjon, med hovedansvarshaver

For oversettelser er foretrukket tittel som regel samme som originaltittel. Foretrukket tittel registreres i 240, men innførselen får et delfelt $l som beskriver «språk som skillende element for uttrykket». For en norsk oversettelse av et tysk verk:

Initialization failed 

Det første 700-feltet er en søkeinngang for det norske uttrykket, mens det andre angir en relasjon til den tyske originalen. Dessverre er det ikke lagt opp til identifikatorer for verk og uttrykk i denne omgang, vi håper dette kommer på plass i neste omgang.

# Eksempel 3: Ikke-oversatt manifestasjon, uten hovedansvarshaver

Når en post ikke har 100-innførsel (f.eks. redigert verk, ukjent opphavsperson, osv…), registreres foretrukket tittel for verket i 130, ikke i 240:

Initialization failed 

Uten hovedansvarshaver får posten ingen 700-innførsel.

Merk at foretrukket tittel (130 eller 240) aldri inkluderer undertittel.

# Eksempel 4: Oversatt manifestasjon, uten hovedansvarshaver

Som i eksempel 2 får denne et nytt delfelt $l for «språk som skillende element for uttrykket»:

Initialization failed 

# Eksempel 5: Flere verk i samme manifestasjon

I dette tilfellet registreres ingen 240-innførsel, men hvert verk får to 700-innførsler av samme type som i eksempel 2:

Initialization failed 

# Eksempel 6: Originaltittel med undertittel

Merk at foretrukket tittel aldri inkluderer undertittel. Hvis undertittel til originaltittel er kjent og meningsbærende, vil hele originaltittelen bli registrert som tittelvariant i 246.

Initialization failed 
Sist oppdatert: 7 måneder siden