# Bibliografiske data

# MARC-APIer

Fullstendige MarcXchange (opens new window)-poster kan enten hentes fra SRU-tjenesten (egnet for søk, returnerer inntil 10 000 treff) eller OAI-PMH-tjenesten (egnet for høsting med inkrementelle oppdateringer).

Begge tjenestene leverer data fra to datastrømmer:

NBs metadataleveranse er et delsett av Bibbi-katalogen, så det er ingen forskjell i innholdet i postene, kun i mengden poster. På sikt håper vi at vi kan tilby en enda større mengde poster som åpne data.

# JSON-API

I tillegg til MARC-poster, som kan være tunge å konsumere, har vi et REST-API som tilbyr forenklede data på et Schema.org-basert JSON-skjema. Vi anbefaler generelt dette API-et for integrasjoner som ikke er avhengige av MARC. )

Sist oppdatert: 6 måneder siden