# Bibliografiske data

Bibliografiske poster kan enten hentes fra en SRU-tjeneste (egnet for søk, returnerer inntil 10000 treff) eller en OAI-PMH-tjeneste (egnet for høsting med inkrementelle oppdateringer).

Begge tjenestene leverer data fra to datastrømmer:

NBs metadataleveranse er et delsett av Bibbi-katalogen, så det er ingen forskjell i innholdet i postene, kun i mengden poster. På sikt håper vi at vi kan tilby en enda større mengde poster som åpne data.

Sist oppdatert: 10 måneder siden