# Åpne data gjennom Nasjonalbibliotekets metadataleveranse

Fra 1. november 2020 leverer Biblioteksentralen åpne bibliografiske data for Nasjonalbibliotekets metadataleveranse. Her finner du informasjon om hvordan du kan hente og bruke dataene.

# Hvordan kan dataene hentes?

Bibliografiske data i form av MARC 21-katalogposter er tilgjengelige via standardiserte programmeringsgrensesnitt (API-er). Data kan høstes via OAI-PMH eller søkes i via SRU.

Lenker til omslagsbilder leveres i katalogpostene.

# Hvordan kan dataene brukes?

De bibliografiske postene er lisensisert under CC-0 (opens new window), som betyr at de kan brukes og gjenbrukes fritt, selv for kommersielle formål, uten å spørre om tillatelse.

Omslagsbilder kan kun brukes fritt innenfor rammene fremforhandlet av Nasjonalbiblioteket. [Her kommer det en lenke til en side hos Nasjonalbiblioteket som beskriver disse rammene, når de får laget en slik side]

Sist oppdatert: 2 år siden