# REST-API

Metadata for alle utgivelser katalogisert av Biblioteksentralen er tilgjengelig fra et åpent REST-API, som tilbyr JSON-data etter et skjema basert på Schema.org (opens new window). Ikke alle metadatafelt som eksporteres til MARC vil tilgjengeliggjøres i REST-API-et, men vi vurderer fortløpende å legge til felt etter behov. Målet med API-et er at det skal levere data på en form som er enkel å konsumere.

API-et kan brukes fritt uten autentisering, men hvis du bruker det i en produksjonstjeneste ber vi om at du identifiserer klienten med en beskrivende User-Agent-streng (opens new window) med kontaktinformasjon, f.eks. User-Agent: Lillesand bibliotek (biblioteket@lillesand.kommune.no) eller User-Agent: Mitt produkt (kontakt@mittprodukt.no).

API-dokumentasjon

API-dokumentasjon finnes på https://bibliografisk.bs.no/ (opens new window).

Sist oppdatert: ett år siden