# SRU

SRU 1.1-tjenesten vår leverer to datastrømmer:

Det er ingen forskjeller i innholdet i postene en får fra de to endepunktene.

# Parametre

 • operation: Alle SRU-operasjonene støttes.
 • query: CQL (opens new window)-spørring. Oversikt over indekser og relasjoner finnes under.
 • sortKeys (valgfri): Indeks som resultatene sorteres etter.
 • version (valgfri): Kun versjon 1.1 er støttet.
 • recordSchema (valgfri): Følgende skjemaer er støttet:
 • recordPacking (valgfri): Kun verdien xml er støttet.
 • startRecord (valgfri): Første post som skal returneres fra treffmengden. Standardverdien er 1.
 • maximumRecords (valgfri): Antall poster som leveres om gangen. Standarverdien er 10. Kan økes til maks 500.

Tjenesten støtter vanlig paginering (med bruk av startRecord), men ikke persistente resultatmengder (opens new window).

Avvik fra SRU Base Profile og NorZIG-profilen

Tjenesten har følgende kjente avvik fra SRU Base Profile (opens new window):

# SRU Base Profile Vår SRU-tjeneste
1. Explain Support: IndexInfo must be present and contain at least one set and one index element. Each such included index element must include at least one set and name map. Vår explain-respons bruker ikke set. En indeks ser dermed slik ut: <map><name>dc.title</name></map>, ikke slik: <map><name set="dc">title</name></map>. Dette har ikke konsekvenser for selve søket, kun for dokumentasjonen, men er noe vi vurderer å fikse.

Tjenesten har følgende kjente avvik fra NorZIG Profile for SRU (opens new window):

# NorZIG Profile for SRU Vår SRU-tjeneste
1. If an index used in a CQL query is not supported in the native database, the server must fail the search and return diagnostic number 16 I denne situasjonen returnerer tjenesten vår bare en tom treffmengde.
2. Must choose cql.anyIndexes as the default index when responding to term-only CQL queries. Vår tjeneste bruker cql.serverChoice, som i CQL Context Set version 1.2 (opens new window) er et alias for cql.anyIndexes.
3. Must support the full NorZIG context set (opens new window). Søk med modifikator (bib.role) er ikke støttet. Det er noe vi vurderer å legge til hvis det kan utnyttes i biblioteksystemene.
4. Indexes and modifiers from other context sets that must be supported. Søk med modifikatorer (bib.classAuthority, bib.role, bib.identifierAuthority eller bib.subjectAuthority) er ikke støttet. Det er noe vi vurderer å legge til hvis det kan utnyttes i biblioteksystemene.
Indeksen bib.materialType er foreløpig ikke støttet fordi det ikke er avklart hvordan denne skal brukes med MARC 21-poster.
Indeksen bib.audience er foreløpig ikke støttet fordi det ikke er avklart hvordan denne skal brukes med MARC 21-poster.
Indeksen norzig.possessingInstitution virker ikke relevant på bibliografisk nivå.

# Søkeindekser

Explain-responsen (opens new window) er den autoritative dokumentasjonen for søkeindekser. Tabellen under viser de viktigste søkeindeksene som støttes.

Indeks Beskrivelse Eksempel
(ingen) / cql.serverChoice Alle felt "speilet og lyset"
rec.identifier Lokal identifikator (Bibbi-ID) rec.identifier=0588861
rec.created Tidsstempel da posten først ble opprettet rec.created = 2021-04-01
rec.modified Tidsstempel da posten sist ble endret(005) rec.modified >= 2020-11-10
dc.identifier ISBN, EAN eller Bibbi-ID dc.identifier=97882419*
dc.language Språkkode (041$h) dc.language=nno
dc.date Utgivelsesår (008[7-10]) dc.date=2020
dc.title Tittel dc.title="speilet og lyset"
bib.titleSeries Serietittel (490$a, 830$a) bib.titleSeries="Dyr i Norges natur"
bib.classification Dewey-nummer fra Norsk WebDewey (082$a) bib.classification=59*
bib.genre 0 for sakprosa, 1 for skjønnlitteratur (fra 008/33) bib.genre=0
bib.nameCorporate Korporasjonsnavn (110 og 710) -
bib.originPlace Utgivelsesland (fra 008/15-17) bib.originPlace=no
dc.subject Emneord, inkludert omtalte personer og korporasjoner (6XX). Mulig å søke både etter term og identifikator[1]. dc.subject="Fedre og sønner"
dc.subject="(NO-OsBA)1113073"
dc.creator / norzig.creatorNormalized Forfattere og andre ansvarshavere (1XX, 7XX). dc.creator all "Ole Peder Giæver"
dc.creator="(NO-TrBIB)5072405"
norzig.personalNameNormalized Personnavn (100 og 700) -
norzig.nationality Verdi fra Biblioteksentralens liste over nasjonaliteter [LENKE]. norzig.nationality=am.
bs.approved Tidsstempel da posten først ble godkjent og publisert som fullkatalogisert post. bs.approved >= 2021-04-01 AND bs.approved < 2021-05-01
bs.electronic true for elektroniske ressurser (007/0="c") som e-bøker, e-lydbøker, videospill osv., false for fysiske ressurser. bs.electronic=true
bs.has_cover true for ressurser som har omslagsbilder (865), false for ressurser som ikke har det. bs.has_cover=false
bs.level Beskrivelsesnivå (fra LDR/17): "full" for fullstendige poster (# eller 1), "preliminary" for forhåndsposter (5). bs.level="preliminary"
bs.resource_type Ressurstype/materialtype avledet fra LDR/6, 007/0-1 og 008/26: "book", "audiobook", "video", "videogame", "other". Kan kombineres med bs.electronic for å skille mellom elektroniske og fysiske ressurser. bs.resource_type="book" AND bs.electronic=false
bs.set Samlingskode, har alltid verdien "mlnb". bs.set="mlnb"
bs.genre Sjangre (655). Mulig å søke både etter term og identifikator (URI-er fra NTSF). bs.genre="https://id.nb.no/vocabulary/ntsf/184"

[1] Personer (X00) og snart korporasjoner (X10) kommer med identifikatorer fra Felles autoritetsregister (opens new window), mens generelle emneord (X50) og stedsnavn (X51) kommer med identifikatorer fra Bibbi autoriteter.

# Relasjonsoperatorer og jokertegn

Tjenesten støtter følgene relasjonsoperatorer:

 • = gir treff når søketermen finnes i indeksen som en frase (ordene må følge etter hverandre i samme rekkefølge), men er ikke eksluderende. Spørringen dc.title = "kunst og håndverk" gir treff i tittelen «Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk», mens dc.title = "kunst håndverk" ikke gjør det.
 • exact fungerer omtrent som =, men behandler ikke * og ? som jokertegn.
 • all gir treff når alle ordene finnes i indeksen, uavhengig av rekkefølge. dc.title all "kunst bærekraftdidaktikk" gir treff i tittelen «Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk».
 • any gir treff når minst ett av ordene finnes i indeksen, uavhengig av rekkefølge. dc.title any "*undervisning *didaktikk" gir treff i tittelen «Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk».
 • >, >=, < og <= og within kan brukes med numeriske og temporale indekser, f.eks. for å finne utgivelser fra og med 2020 (dc.date >= 2020) eller dokumenter klassifisert med Dewey-numre i et visst spennn (bib.classification within [2020])
 • <> (negasjonsoperatoren) gir treff når indeksen ikke inneholder søketermen.

Relasjonsmodifikatoren /fuzzy kan brukes for å gi treff der søketermen er nesten lik den indekserte termen. F.eks. vil dc.creator =/fuzzy "Middelton" vil også gi treff i «Middelthon». Hvor mange tegn som kan avvike (Levenshtein-avstanden (opens new window)) er 0, 1 eller 2, avhengig av søketermens lengde. Fungerer kun med ett ord.

I søketermen gir ? treff i ett hvilket som helst tegn (dc.title = "h?ndverk" gir f.eks. treff i både «håndverk» og «handverk»), mens * gir treff i 0 eller flere vilkårlige tegn (eks: dc.title = "bærekraft*"). Merk at søketermen ikke kan begynne med jokertegn.

# Sortering

sortKeys kan brukes med flere av indeksene for å sortere resultatsettet. Stigende rekkefølge er standard, så for å hente de eldste postene:

query=bs.set="mlnb"&sortKeys=rec.modified

Legg på ,,0 for synkende rekkefølge (nyeste poster først):

query=bs.set="mlnb"&sortKeys=rec.modified,,0

Mer informasjon om sortKeys finnes i SRU-dokumentasjonen til LC (opens new window). Merk at vi ikke støtter nøklene schema, caseSensitive eller missingValue.

Sist oppdatert: ett minutt siden