# OAI-PMH

OAI-PMH 2.0-tjenesten vår leverer to datastrømmer:

Det er ingen forskjeller i innholdet i postene fra de to endepunktene.

# Parametre

# metadataPrefix

Følgende verdier er støttet:

Tjenesten leverer ikke NORMARC eller BSMARC.

# set

Tjenesten har foreløpig ingen sett, men vi legger gjerne til noen hvis det er ønsker om å hente ut bestemte delmengder av dataene.

# from / until

Høstingen kan avgrenses til poster som har blitt oppdatert innenfor et bestemt tidsintervall ved hjelp av from (startdato) og/eller until (sluttdato, inklusiv). Eksempel: For å hente ut alle poster som sist ble oppdatert 1. juni 2021:

https://oai.aja.bs.no/mlnb?verb=ListRecords&metadataPrefix=marc21&from=2021-06-01&until=2021-06-01 (opens new window)

Avgrensningen baserer seg på verdien i 005-feltet i MARC-posten.

# Slettede poster

Tjenesten holder oversikt over sletting av poster. Slettede poster returneres med status="deleted" per 2.5.1 Deleted records (opens new window) i OAI-PMH-standarden.

Sist oppdatert: 2 år siden