# BD4: Manifestasjonstitler for noveller omgjøres fra 700-analytter til 505-noter

Iverksatt 2021-10-25

Vi har i mange år levert novelleanalytter basert på manifestasjonstittel i 700-felt, men Nasjonalbiblioteket ønsker nå at tittelinførsler i 700-felt kun skal brukes for autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk. For å levere poster i tråd med dette har vi som midlertidlig løsning:

  1. slått av utsendelse av 700-analytter i marc21-formatet inntil videre. De vil fortsatt bli levert med legacy-formatet marc21nor (marc21 med 019).
  2. begynt å generere strukturerte 505-noter som kan brukes som søkeinngang for novelletitlene.

På sikt vil noveller bli inkludert i verksregisteret som vi holder på å utvikle. Vi vil da begynne å levere 700-analytter for noveller basert på foretrukket tittel for verk (se eksempel 3 under). Manifestasjonstittel vil kun bli levert i 505.

# Eksempel 1: Novellesamling med enkeltforfatter

For novellesamlinger med én enkeltforfatter eller flere forfattere med felles ansvar for hele samlingen registreres 505-noten med titler uten forfatterangivelse:

Initialization failed 

# Eksempel 2: Novelleantologi med flere forfattere

For antologier, samlinger av noveller med flere ulike forfattere der hver enkeltforfatter har ansvar kun for sin "egen" novelle registreres 505-noten med tittel og forfatterangivelse:

Initialization failed 

# Eksempel 3: Oversatt novellesamling med foretrukket tittel-analytter i 700 (planlagt)

Når noveller har blitt inkludert i verksregisteret vårt, kommer vi til å begynne å leverere analytter med foretrukket tittel for verk. I dette eksempelet, en oversatt novellesamling, blir da de norske titelene – manifestasjonstitlene til novellene – registrert i 505 $t, og det lages to 700-innførsler, én for uttrykk og én for verk, for hver novelle.

Initialization failed 
Sist oppdatert: 2 år siden