# Omslagsbilder

URL-er til omslagsbilder leveres normalt med MARC 21-postene i to størrelser:

 • Originalbilde ($3 Omslagsbilde)
 • Miniatyrbilde ($3 Miniatyrbilde) med høyde opptil 450px

Miniatyrbilde følger ikke med posten i tilfeller der vi ikke har fått tillatelse fra forlaget til å generere og distribuere dette.

Eksempel:

<datafield tag="856" ind1="4" ind2="1">
  <subfield code="a">aja.bs.no</subfield>
  <subfield code="3">Omslagsbilde</subfield>
  <subfield code="u">https://media.aja.bs.no/b093e14c-1630-5a57-9530-197fedb51df1/cover/original.jpg</subfield>
  <subfield code="q">image/jpeg</subfield>
</datafield>

<datafield tag="856" ind1="4" ind2="1">
  <subfield code="a">aja.bs.no</subfield>
  <subfield code="3">Miniatyrbilde</subfield>
  <subfield code="u">https://media.aja.bs.no/b093e14c-1630-5a57-9530-197fedb51df1/cover/thumbnail.jpg</subfield>
  <subfield code="q">image/jpeg</subfield>
</datafield>

# Fjerning av $n

Som følge av MARC Proposal No. 2020-03 (opens new window) fjernet vi $n med virkning fra oktober 2021. Vi ønsket egentlig å samtidig fjerne $a, siden denne er ment brukt for ressurser som ikke har en URL i $u, men det var ønske fra Unit (via NB) om å beholde denne.

Sist oppdatert: 2 år siden